به طور متوسط زنان بیشتر از مردان لبخند می زنند.

فقط دوازده نفر تا به حال موفق شده اند به کره ماه پا بگذارند.

از هر سه میلیون نفر جمعیت جهان فقط ده نفر در طول عمرشان فرصت دیدن فعال شدن یک آتشفشان را به دست می آورند.

به طور متوسط هر انسان در طول عمرش حدود 104585 کیلومتر راه میرود.

به طور متوسط هر انسان ظرف هفت دقیقه پس از رفتن به رختخواب به خواب فرو میرود.

مردان بیشتر و بهتر از زنان قادر به خواندن حروف چاپی ریزتر هستند.

میزان روی و مس در موهای افراد باهوش بیشتر است.

پیچیده ترین و پیشرفته ترین کامپیوتر دنیا فقط در حد مغز یک موش می تواند عمل کند.

باز آلدرین دومین نفری که پا به ماه گذاشت مادری به نام ماه داشت.

در هنگام مسواک زدن دندانتان حدود شانزده لیتر آب مصرف می کنند.

اینشتین هرگز لب به مشروبات الکی نزده است.

اینشتین هر شب ده ساعت می خوابید.

آلفرد نوبل مخترع دینامیت بود.

به طور متوسط هر انسان در روز تقریبا پانزده دقیقه می خندد.
دسته ها : دانستنی ها
جمعه پنجم 7 1387
X